• கால் ஆதரவு 0086-13815021119

நாம் போட்டி தரம் மற்றும் விலை சமயலறை மற்றும் houseware வழங்குகின்றன.

Ourok சமயலறை மற்றும் houseware சிறப்பு ஒரு புதுமையான வணிக உள்ளது. நாங்கள் அத்தகைய பழம் squeezers, உணவு வெட்டுக்கத்தி, காய்கறி slicers, நூடுல்ஸ் இயந்திரங்கள் மற்றும் எல்இடி விளக்குகள், etc.Special ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வேலை நவீன familes பல தயாரிப்பு கோடுகள், வேண்டும்.


Pasta Machines Market segments by Region,...

Pasta Machines Market report examines the industry potentials for each geographical region based on the customer purchasing patterns, macroeconomic parameters, growth rate, and market demand and supply states. Pasta Machines market report research delivers region and country level analysis. The P...
Pasta Machines Market segments by Region, Manufactures, Types and Applications

New way to eat Oreos

Let me try a new way of eating Oreos. Step 1: Use C325 to Chop up your cookies. Then set aside 4 tbsp crushed cookies to use as decoration. Step 2: Mix the crushed Oreos with melted butter and separate between four glasses or serving dishes. Refrigerate while you prepare the filling.   Step 3: I...
New way to eat Oreos

Ourok kitchen tools – vegetable slicer an...

For many girls, kitchen tools have a special magic. Always searching the kitchen tools for making the delicious food. Today, Let me introduce Ourok vegetable slicer and cutter, to help you cut the foods beautiful enough like a professional chef. ...
Ourok kitchen tools – vegetable slicer and cutter

What Is the Mandoline Slicer?

A kitchen mandoline slicer is a tool that is used by professional and home cooks for cutting vegetables, fruit and other foods. The mandoline slicer has extremely sharp blades. The blades make precise cuts making the food easier to cook and use for appealing meals and di...
What Is the Mandoline Slicer?

WhatsApp Online Chat !